Thuận Nam: Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo

Ngày 24- 9, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Tô Thị Bình thuộc diện cận nghèo ở thôn Nho Lâm, xã Phước Nam. Căn nhà có diện tích 65m2 với tổng kinh phí xây dựng là 95 triệu đồng. Trong đó, UBND huyện hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ vì người nghèo, gia đình đóng góp 45 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, từ nguồn “Quỹ vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam đã xây dựng 17 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện với tổng giá trị 850 triệu đồng. Trong đó, xã Nhị Hà 2 căn, Phước Hà 5 căn, Phước Diêm 4 căn, Cà Ná 4 căn, Phước Dinh 1 căn và Phước Nam 1 căn.

Lãnh đạo xã Phước Nam trao quyết định bàn giao nhà cho hộ bà Tô Thị Bình ở thôn Nho Lâm, xã Phước Nam.