Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bác Ái lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 24-9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bác Ái tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực tuyến. Tham dự có 115 đại biểu đại diện cho 5.540 hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực vượt qua khó khăn của các cấp hội và hội viên trong toàn huyện, phong trào phụ nữ đã có bước phát triển rõ rệt. Hội chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, hình thành nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Các cấp hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào “5 không 3 sạch”, “Xây dựng nông thôn mới”…

 Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Bác Ái khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN huyện Bác Ái tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động tổ chức hội vững mạnh; đa dạng hoá nội dung, hình thức tuyên truyền để thu hút phụ nữ tham gia sinh hoạt hội. Đẩy mạnh vận động hội viên tham gia tích cực các phong trào do địa phương phát động. Phấn đấu, hàng năm mỗi cơ sở hội giúp 2 hội viên thoát nghèo, hỗ trợ 1-2 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”, đăng ký và thực hiện 1 công trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 15 thành viên; bầu 16 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.