Bác Ái quyết tâm giữ vững an toàn “vùng xanh”

Qua các đợt bùng phát dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố trong cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Bác Ái vẫn chưa phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng. Toàn huyện đang được xác định là “vùng xanh” trên “bản đồ” phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Để giữ vững “vùng xanh” trước tình hình dịch hiện nay, huyện đã và đang đẩy mạnh triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đồng thời chỉ đạo các xã tuyên truyền người dân ổn định tư tưởng, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế.

Xã Phước Chính là địa phương có nhiều phương tiện giao thông qua lại, do đó địa phương đã lập 2 chốt bảo vệ “vùng xanh” tại thôn Suối Khô và thôn Núi Rây để kiểm soát người và phương tiện vào xã; đồng thời duy trì hoạt động các Tổ tự quản phòng dịch ở các thôn nhằm bảo vệ vững chắc “vùng xanh” trên địa bàn toàn xã. Có mặt tại Chốt kiểm soát thôn Núi Rây, chúng tôi ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc và nhiệt tình của các thành viên trong chốt. Chị Kadá Thị Phượng, tham gia trực chốt, chia sẻ: Hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nên anh chị em trong chốt tổ chức trực 24/24 giờ nhằm kiểm soát tất cả người, phương tiện ra vào xã. Đối với những công dân từ các địa phương khác đến xã làm việc hoặc liên hệ công tác phải có giấy tờ chứng minh đã tiêm đủ 2 liều vắc xin mới được qua chốt. Anh Nguyễn Công Hoàn ở xã Quảng Sơn (Ninh Sơn), cho biết: Hôm nay tôi vào xã Phước Chính để mua măng rừng về bán, khi qua Chốt kiểm soát bảo vệ “vùng xanh” thôn Núi Rây được hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn. Bản thân tôi đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin nên được qua chốt dễ dàng.

Các thành viên Chốt bảo vệ “vùng xanh” thôn Núi Rây, xã Phước Chính thực hiện đo thân nhiệt,
khai báo y tế của người dân trước khi vào xã.

Qua gần 3 tuần phát động phong trào thi đua bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Bác Ái, đến nay 9/9 xã đã triển khai kế hoạch bảo vệ “vùng xanh” ở mức “bình thường mới”; 31/31 các cơ quan, đơn vị và UBND các xã trên địa bàn huyện đã triển khai kế hoạch bảo vệ “vùng xanh” và phương án xử lý khi có các trường hợp mắc COVID-19 tại đơn vị, địa phương; 100% các đơn vị trường học trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua bảo vệ “vùng xanh”; 18 thôn/38 thôn/9 xã đã thực hiện làm mẫu điển hình về kiểm soát và bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có 3/9 xã (Phước Bình, Phước Chính và Phước Hòa) phủ kín 100% địa bàn. Qua đó, thiết lập 14 chốt kiểm soát bảo vệ “vùng xanh”, duy trì 38 Tổ giám sát cộng đồng ở 38 thôn. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và người lao động, người sử dụng lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình xây dựng trên địa bàn huyện đều thực hiện ký cam kết tuân thủ quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đồng chí Hồ Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện Bác Ái, cho biết: Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện đạt được một số kết quả nhất định, nhờ sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, Mặt trận, các đoàn thể phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình một cách sáng tạo, trách nhiệm và hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả phong trào thi đua thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh bằng sự quyết tâm và chủ động cao nhất để giữ vững “vùng xanh”. Tiếp tục duy trì hoạt động các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện, nhất là kiểm soát người từ vùng có dịch, vùng nguy cơ cao đến địa phương. Tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo công tác cách ly tại nhà và theo dõi y tế tại nhà đối với người đến, về từ các tỉnh, thành phố có dịch; đồng thời, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định phòng, chống dịch. Tiếp tục chỉ đạo các xã đẩy mạnh tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, ổn định tư tưởng, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ vững chắc “vùng xanh” của huyện.