Cây Đơn Châu Chấu

Còn gọi là cây cuồng, rau gai, độc lực, cẩm giảng.

Mô tả cây

Cây nhỏ rất nhiều cành. Thân hơi gầy không có lông, trên có những gai cong quặp xuống. Lá to, kép 2-3 lần lông chim, có 9-11 lá chét, có cuống, phiến lá chét hình trứng, nhọn ở đầu, phía cuống hơi tròn, mép có răng cưa, trên những đường gân có những gai nhỏ. Cụm hoa hình chùy tán, nhiều gai, gồm nhiều hoa nhỏ màu trắng vàng nhạt hay xanh vàng nhạt, nhị 5, bầu hình trứng 5 ngăn, 5 vòi tự do. Quả màu đen nhạt dài 3-4mm.

Công dụng và liều dùng

Thường đào lấy rễ rửa sạch đất cát phơi hay sấy khô mà dùng

Trong nhân dân thường dùng rễ sắc uống và ngậm chữa bệnh ở cổ họng, viêm amiđan. Ngày dùng 15 đến 20g.

Còn được sắc uống chữa thấp khớp.