Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 sẽ tổ chức từ ngày 1 đến 7-10

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021.

Theo đó, chủ đề của Tuần lễ là “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19”. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 sẽ được tổ chức đồng loạt trên toàn tỉnh từ ngày 1 đến hết ngày 7-10-2021.

Các hoạt động của Tuần lễ được tổ chức các hoạt động phù hợp với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, tập trung vào các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người trong bối cảnh giãn cách xã hội. Triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực.

Học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong học trực tuyến bằng phần mềm Zoom trong bối cảnh giãn cách xã hội. Ảnh: Văn Nỷ

Việc tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời. Cùng với đó, tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.