Hội nghị trực tuyến tập huấn sử dụng một số phần mềm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 14-9, Bộ Y tế triển khai hội nghị trực tuyến tập huấn sử dụng một số phần mềm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế hướng dẫn, chỉ đạo ngành Y tế các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện khai thác dữ liệu phần mềm quản lý, đăng ký, thu mẫu, trả kết quả xét nghiệm; tổng hợp, phân tích, báo cáo tình hình dịch COVID-19; phần mềm khai báo y tế... Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch COVID-19 giúp người dùng tiện theo dõi, giám sát, quản lý, điều hành công tác phòng chống dịch bệnh trong phạm vi toàn quốc được tốt hơn. Đối với cán bộ y tế các cấp sẽ dễ dàng thống kê y tế, theo dõi thông tin sức khỏe người bệnh kịp thời đánh giá tình trạng dịch tễ, thông tin triệu chứng...góp phần kiểm soát dịch bệnh tốt hơn.

Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu tỉnh ta.