Ngân hàng tích cực hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19

Trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, từ đầu năm đến nay, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp các doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, Chi nhánh NHNN tỉnh chỉ đạo và giám sát các TCTD trên địa bàn tăng cường phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp trong tình hình mới và thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN Việt Nam và của UBND tỉnh. Qua số liệu tổng hợp của các TCTD, đến cuối tháng 8, số dư nợ cho vay bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh là 5.661 tỷ đồng. Trong đó dư nợ vay của DN là 2.864 tỷ đồng; dư nợ của cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh là 2.797 tỷ đồng. Để đồng hành cùng DN trong lúc khó khăn vì đại dịch, các TCTD đã nhanh chóng rà soát, thống kê, thực hiện các giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, triển khai cho vay mới... để hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn, phù hợp theo các quy định của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN và Thông tư số 03/2021/TT-NHNN của NHNN Việt Nam. Qua báo cáo của Chi nhánh NHNN tỉnh, đến nay, các TCTD đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định cho 223 khách hàng, với tổng giá trị 296 tỷ đồng. Trong đó có 50 khách hàng là DN với dư nợ gốc và lãi là 219 tỷ đồng; 173 khách hàng là hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân với dư nợ gốc và lãi là 77 tỷ đồng. Số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là 37 tỷ đồng, với 63 khách hàng còn dư nợ. Ngoài ra, để giúp các DN và hộ kinh doanh, hộ gia đình phục hồi sản xuất, phát triển kinh doanh, các TCTD đã cho vay mới với doanh số đạt 12.273 tỷ đồng; trong đó, cho vay mới khách hàng DN là 5.124 tỷ đồng; cho vay mới khách hàng hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân là 7.150 tỷ đồng; miễn, giảm lãi vay cho 11 khách hàng vay, với số tiền là 1,7 tỷ đồng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Ninh Thuận tích cực gia tăng các biện pháp
hỗ trợ nền kinh tế trước tác động tiêu cực của dịch COVID-19. Ảnh: P.B

Bên cạnh đó, các TCTD cũng thực hiện điều chỉnh giảm dần các mức lãi suất cho vay, miễn giảm các loại phí giao dịch để góp phần hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng trước ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cụ thể như, các TCTD đã giảm mức lãi suất cho vay đối với các khoản vay phát sinh trước ngày 15-7 đang có dư nợ, với mức giảm từ 0,5-1,5% đối với khách hàng là DN; từ 0,5-1% đối với khách hàng là hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân; thời gian giảm đến ngày 31-12-2021 hoặc đến ngày đáo hạn khoản vay. Riêng đối với những khoản cho vay mới, một số ngân hàng đã áp dụng các gói, chương trình vay ưu đãi để hỗ trợ khách hàng, nhất là các DN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ngoài ra, các TCTD trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động tiết giảm chi phí hoạt động phù hợp với điều kiện tài chính của đơn vị để làm cơ sở giảm lãi suất, giảm phí hỗ trợ khó khăn cho khách hàng. Cùng với đó, Chi nhánh NHNN tỉnh đã tập trung quản lý, tổ chức giám sát, nhằm ngăn chặn việc lợi dụng dịch COVID-19 để làm sai lệch, không đúng đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ; chủ động cân đối nguồn vốn tại đơn vị để đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá, phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng trực tuyến, khuyến khích người dân sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần hạn chế nguy cơ lây lan dịch COVID-19...

Trong thời gian tới, dự báo tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Chi nhánh NHNN tỉnh vừa tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo đúng quy định tại Thông tư số 01 và Thông tư số 03 của NHNN Việt Nam. Tăng cường giám sát các TCTD thực hiện hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo đúng quy định. Chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt chương trình kết nối Ngân hàng - DN, đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng, tiếp tục xác định DN đang có khó khăn và có các biện pháp tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ tín dụng với lãi suất hợp lý, đặc biệt là các DN hoạt động trong các lĩnh vực xuất khẩu; dịch vụ du lịch, lưu trú, nhà hàng, khách sạn, vui chơi, giải trí chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tập trung vốn cho vay các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ; các lĩnh vực tỉnh có lợi thế đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Đặc biệt, Chi nhánh NHNN tỉnh sẽ kiểm soát và xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp không chấp hành chủ trương, chậm xử lý, cố tình gây khó khăn, phiền hà trong triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN Việt Nam.