Bưu điện tỉnh hỗ trợ tiêu thụ nhãn Đồng Tháp

Ngày 20-8, Bưu điện tỉnh triển khai chương trình hỗ trợ tiêu thụ 10 tấn nhãn ở Đồng Tháp, nhằm chia sẻ khó khăn, giúp đỡ nông dân giảm bớt thiệt hại do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Chương trình hỗ trợ tiêu thụ 10 tấn nhãn Đồng Tháp của Bưu điện tỉnh dự kiến triển khai làm 2 đợt, trong đợt đầu tiên Bưu điện tỉnh sẽ tiếp nhận và tiêu thụ 5 tấn. Ngay sau khi nhận được nhãn, cán bộ, nhân viên Bưu điện tỉnh đã tiến hành vận chuyển về các điểm bưu cục trên toàn tỉnh để bán cho khách hàng. Toàn bộ sản phẩm nhãn đã được kiểm tra đảm bảo đúng nguồn gốc và an toàn phòng dịch COVID-19.

Cán bộ, nhân viên Bưu điện tỉnh tổ chức vận chuyển, tiêu thụ nhãn Đồng Tháp.