Triển khai nhanh Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 17-8, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, các cấp, các ngành chức năng đã tiếp nhận hồ sơ và hỗ trợ cho nhiều lao động, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Trong đó, riêng đối tượng lao động tự do là 12.768 người/19,15 tỷ đồng. Ngoài ra, từ nguồn hỗ trợ của các mạnh thường quân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chuyển kinh phí hỗ trợ cho 146 trường hợp người dân Ninh Thuận đang sinh sống, học tập tại TP. Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn trong cuộc sống, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Việc thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg được các cấp, các ngành tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong điều kiện khó khăn do dịch COVID-19.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, đơn vị địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện hiệu quả công tác thẩm tra, xác minh; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định, không để bỏ sót đối tượng thụ hưởng. Thực hiện tốt báo cáo hằng ngày cho tỉnh về tiến độ thực hiện chế độ, chính sách. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí đề xuất bổ sung 2 nhóm đối tượng: Lao động tự do làm việc tại các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, tư nhân dừng hoạt động kể từ ngày 20-7, với điều kiện công trình có giấy phép xây dụng và lao động tự do tại các cơ sở dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ không có giấy phép đăng ký kinh doanh. Các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích cho doanh nghiệp, người dân hiểu rõ về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước để tạo sự đồng thuận nhằm chia sẻ khó khăn trong điều kiện nguồn ngân sách khó khăn, cũng như thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của địa phương.