Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 16-8, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên (TCTV) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự hội nghị tại điểm cầu trung ương có đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo kết quả MTTQ và các TCTV triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; kết quả bước đầu triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các TCTV đã thông qua các hình thức phù hợp để tuyên truyền kết quả Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ, hội viên, đoàn viên. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đưa nội dung tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Các TCTV sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện đến các cấp hội trong hệ thống từ trung ương đến địa phương và phổ biến đến đoàn viên, hội viên ở cơ sở.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Trong bối cảnh cả nước đang dồn sức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống đại dịch COVID-19; quán triệt, triển khai thực hiện đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xác định từ nay đến hết năm 2021, MTTQ và các TCTV nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu, đó là: Tập trung cao độ cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực cao nhất phòng, chống đại dịch COVID-19; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, nhất là ở nơi cách ly, giãn cách xã hội; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, vận động Nhân dân, hội viên, đoàn viên... đóng góp vật chất, tinh thần, tích cực tham gia, tương trợ, giúp đỡ nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, tuyệt đối tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, cảnh giác với luận điệu của các thế lực thù địch, kẻ xấu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức cùng với quân, dân cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19. Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt các chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội của các TCTV. Quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, về phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh MTTQ Việt Nam và các TCTV đã chủ động, kịp thời nghiên cứu xây dựng Chương trình hành động và phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động trong toàn hệ thống. Tổng Bí thư khẳng định đây là một việc làm rất thiết thực, thể hiện tinh thần quyết tâm của MTTQ Việt Nam và các TCTV nhằm cụ thể hoá và sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị MTTQ Việt Nam và các TCTV cần tiếp tục tổng kết, đúc kết kinh nghiệm, đào sâu nghiên cứu, đề ra các giải pháp mới đối với một số yêu cầu, nhiệm vụ cơ bản, đó là: Tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy sức mạnh sáng tạo to lớn của các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, Tổng Bí thư tin tưởng và mong rằng, MTTQ Việt Nam và các TCTV nhiệm kỳ này sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thiết thực, hiệu quả cao hơn nữa, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng và Chính phủ, tạo thành sức mạnh to lớn, vô địch để xây dựng Tổ quốc ngày càng cường thịnh, Nhân dân ngày càng hạnh phúc, đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh.