Tổ khảo sát số 2 của Tỉnh ủy: Khảo sát thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp tại các địa phương

Ngày 17-8, Tổ khảo sát số 2 của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với Huyện ủy Ninh Sơn và Huyện ủy Thuận Nam về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp (CN) giai đoạn 2016-2020 gắn với đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch số 113-KH/TU thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển CN quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Tiến Đức, UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lâm Đông, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Ninh Sơn.

Theo báo cáo của Huyện ủy Ninh Sơn, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngành công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-xây dựng (CN-TTCN-XD) trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực. Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước được đổi mới, thu hút ngày càng nhiều các tổ chức và cá nhân đầu tư phát triển CN; việc đầu tư sản xuất kinh doanh của các cơ sở, doanh nghiệp được mở rộng, phát triển đa ngành nghề. Trong giai đoạn 2016-2020, giá trị sản xuất ngành CN-TTCN-XD toàn huyện ước đạt hơn 2.155 tỷ đồng và tốc độ tăng bình quân 26,8%/năm (tăng gần 10% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra 17-18%/năm); một số lĩnh vực có bước phát triển đột phá, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH, góp phần phát triển KT-XH, tăng nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm và nâng thu nhập cho người lao động địa phương. Mục tiêu đến năm 2025 của địa phương là phấn đấu nâng giá trị sản xuất CN-TTCN-XD đạt mức 4.940 tỷ động, bình quân tăng 18-20%/năm và chiếm tỷ trọng 60% trong cơ cấu kinh tế của huyện. Theo đó, huyện đề ra nhiệm vụ trọng tâm là huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thu hút đầu tư phát triển CN chế biến nông nghiệp, năng lượng, vật liệu xây dựng, khai thác, may mặc, dệt và tiểu thủ CN nhằm tạo bước đột phá để phát triển KT-XH.

Qua ý kiến trao đổi của các thành viên trong Tổ khảo sát và ý kiến giải trình làm rõ thêm những thuận lợi, khó khăn của địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, huyện Ninh Sơn tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển các lĩnh vực CN đặc thù; quan tâm bồi dưỡng, đạo tạo nguồn nhân lực ngành CN, mở rộng quy mô phát triển cụm CN Quảng Sơn để thu hút lao động, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ; rà soát lại quy hoạch vùng nguyên liệu phục vụ phát triển công nghiệp đúng định hướng, mục tiêu đề ra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực CN năng lượng, sản xuất, chế biến, xuất khẩu… theo hướng phát triển hiệu quả, bền vững và thân thiện với môi trường.

* Cùng ngày, Tổ khảo sát số 2 của Tỉnh ủy tiếp tục làm việc tại huyện Thuận Nam. Báo cáo tại buổi làm việc, Huyện ủy Thuận Nam cho biết, 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, tăng trưởng kinh tế được duy trì, một số lĩnh vực phát triển khá; cơ cấu kinh tế cơ bản chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất CN tăng qua từng năm với mức tăng bình quân đạt 34,1%/năm, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội. CN năng lượng phát triển khá; trong đó lĩnh vực điện gió có 4 dự án với tổng công suất 225,6MW; lĩnh vực điện mặt trời có 14 dự án đã đưa vào vận hành với tổng công suất 1.129MW. Ngoài ra, các khu, cụm CN, cảng biển tổng hợp, điện khí LNG đang được đầu tư nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành CN trên địa bàn. Các ngành nghề TTCN phát triển qua từng năm và có đóng góp lớn trong tổng giá trị ngành CN của huyện. Các sản phẩm CN-TTCN chủ yếu là ngành nghề khai thác lợi thế và nguyên liệu sẵn có của địa phương như: chế biến cá hấp, chế biến nước mắm, xay xát lương thực, đá xây dựng, gạch tuy-nen, gạch không nung, muối và đặc biệt là điện thương phẩm.

Khảo sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển CN tại huyện Thuận Nam.

Với mục tiêu phát triển CN theo hướng nhanh và bền vững, phát triển CN phải gắn với nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, huyện Thuận Nam đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, phấn đấu đến năm 2030, cơ bản hoàn thành mục tiêu huyện CNH, HĐH và trở thành vùng trọng điểm CN phía Nam của tỉnh. Trong đó phấn đấu tỷ trọng CN trong GRDP đạt 40%; tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng CN đạt bình quân từ 15% trở lên; CN năng lượng đạt bình quân trên 40%/năm; hoàn thiện và khai thác hiệu quả khu CN Phước Nam, khu CN Cà Ná và các cụm CN trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong phát triển CN ở huyện Thuận Nam những năm qua đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển vượt bậc trên lĩnh vực kinh tế của tỉnh. Qua đây, đồng chí đề nghị huyện Thuận Nam tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách đầu tư và thu hút đầu tư để phát triển hạ tầng CN; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật và bảo hộ thương hiệu cho các sản phẩm truyền thống của huyện; tiếp tục chú trọng phát triển năng lượng tái tạo; định hình phát triển cảng biển và các ngành CN chế biến đi theo; có cơ chế, chính sách thúc đẩy ngành nghề TTCN và khai thác, chế biến hải sản. Huyện cũng cần rà soát lại quy hoạch phát triển vùng kinh tế trọng điểm để có giải pháp ưu tiên cho phát triển hạ tầng CN đồng bộ với các hạ tầng KT-XH; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho nhóm các ngành CN động lực trên địa bàn; quan tâm các chính sách an sinh xã hội cho người dân vùng thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển của huyện tạo đồng thuận trong nhân dân cùng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH trên địa bàn.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Diễm My