Lịch tiếp công dân của HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Quý III-2021)

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Thông báo số 18/TB-VP, ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân về Lịch tiếp công dân của HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Quý III-2021).