Thông báo: Cập nhật danh sách số điện thoại đường dây nóng các đơn vị trong ngành Y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Sở Y tế ban hành Thông báo số 3030/TB-SYT, ngày 10-7-2021 về cập nhật danh sách số điện thoại đường dây nóng các đơn vị trong ngành Y tế thường trực tư vấn và tiếp nhận thông tin phản ảnh về phòng, chống dịch COVID-19 như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng của ngành Y tế (đặt tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh – Cơ quan thường trực phòng,chống dịch của ngành Y tế) để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, tư vấn cho người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế: 0259.3824754; 0797.044141

“Số điện thoại : 0259.3824754; 0797.044141 là đầu mối tiếp nhận thông tin phản ảnh của người dân về trường hợp người đi từ vùng dịch về nhưng không khai báo y tế, những trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch để cơ quan chức tiếp cận xử lý theo quy định”.

2. Các số điện thoại đường dây nóng của các đơn vị trong ngành Y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Bệnh viện đa khoa tỉnh: 0964.921414

- Bệnh viện Lao và bệnh Phổi : 0913.739862

- Trung tâm Y tế Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: 0961.751588

- Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải: 0964.841414

- Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước: 0964.811414

- Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam: 0903.100991

- Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc: 0981.296926

- Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn: 0961.752488

- Trung tâm Y tế huyện Bác Ái: 0961.751388.