Huyện ủy Thuận Bắc: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 16-7, Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 7, đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm, Huyện ủy Thuận Bắc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực; đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Toàn huyện có 8/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 4.215 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách nhà nước ước đạt 25 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch; tổng mức đầu tư xã hội 1.702 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến, chất lượng giáo dục, an sinh xã hội, giải quyết việc làm được quan tâm kịp thời, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, tổ chức kết nạp 23 đảng viên mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thuận Bắc.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Huyện ủy Thuận Bắc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kinh tế-xã hội đề ra trong năm 2021. Trong đó, tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy phục hồi sản xuất lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại-dịch vụ; triển khai đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; giữ vững ổn định an ninh chính trị. Đẩy mạnh tạo nguồn phát triển đảng viên mới, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

* Cùng ngày, Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 16-3-2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng xã Lợi Hải đạt chuẩn đô thị loại V.

Qua 9 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện; bộ mặt đô thị trung tâm hành chính huyện từng bước cải thiện và khang trang; kinh tế-xã hội xã Lợi Hải có chuyển biến và phát triển rõ nét, đời sống Nhân dân được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững. Đến nay, xã Lợi Hải đạt đạt 3/5 tiêu chí về đô thị loại V.

Để xây dựng xã Lợi Hải trở thành đô thị loại V vào năm 2025, Huyện ủy Thuận Bắc đề ra 3 nhóm giải pháp thực hiện. Theo đó, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, huy động nguồn lực các thành phần xã hội thực hiện các dự án, công trình hạ tầng; tổ chức sản xuất phù hợp. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư trên lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, phát triển du lịch; nâng cao tỷ lệ lao động phi nông nghiệp…