Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Ninh Thuận: Sơ kết hoạt động quí I/2011

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Ninh Thuận (NHCSXH) vừa tổ chức sơ kết hoạt động quí I. Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

(NTO) Đến hết quí I/2011 đơn vị đạt tổng nguồn vốn tín dụng gần 910 tỷ đồng, bằng 93,65% kế hoạch năm. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ ngân sách Trung ương trên 876 tỷ đồng, nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất trên 15,8 tỷ đồng và nguồn vốn ngân sách địa phương trên 16,3 tỷ đồng; tổng dư nợ quý I trên 905,5 tỷ đồng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận vai trò của Chi nhánh NHCSXH đối với công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý Chi nhánh cần quan tâm giải quyết những vướng mắc, bất cập trong quá trình cho vay tín dụng như: đôn đốc công tác thu hồi nợ đến hạn; xử lý các trường hợp nợ chây ì; tăng cường phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra nội bộ; đề ra tiêu chuẩn vay vốn đối với các xã thuộc vùng bãi ngang ven biển và tiêu chí thoát nghèo bền vững đối với các hộ đến hạn trả nợ ngân hàng.