CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN TỈNH:

Mở 4 lớp tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất và kinh doanh thủy sản

(NTO) Trong hai ngày 28 và 29-4, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã tổ chức hai lớp tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất và kinh doanh thủy sản cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản tại 2 xã Cà Ná và Phước Diêm (Thuận Nam).

Chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản đang được các cơ sở thu mua, chế biến thủy sản quan tâm.

Theo kế hoạch, sau 2 lớp tập huấn trên, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh sẽ mở tiếp 2 lớp khác cho các đối tượng tương tự tại phường Đông Hải (Phan Rang-Tháp Chàm) và xã Thanh Hải (Ninh Hải).