Dự án cạnh tranh nông nghiệp sau hơn 1 năm triển khai trên địa bàn tỉnh ta

(NTO) Khởi động từ cuối tháng 3-2010 bằng sự ra mắt Liên minh nuôi cừu Huỳnh Thiên, đến nay Dự án cạnh tranh nông nghiệp (CTNN) tỉnh đã tổ chức thành lập được 12 liên minh sản xuất những ngành hàng nông sản lợi thế của tỉnh ta. Dự án CTNN do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) làm cơ quan chủ quản và Sở NN&PTNT tham gia với tư cách chủ dự án thành phần. Dự kiến dự án thực hiện đến năm 2013 với tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh ta là 8,240 triệu USD.

Vùng trồng rau tại thôn Tuấn Tú (An Hải) của Liên minh sản xuất rau an toàn Tuấn Tú-Đại Lợi
do Dự án cạnh tranh nông nghiệp tỉnh hỗ trợ.

Đồng chí Châu Thăng Long, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Giám đốc Ban quản lý Dự án cho biết: “Mục tiêu của dự án CTNN là nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của nông dân sản xuất nhỏ tại tỉnh ta thông qua việc liên kết sản xuất với các doanh nghiệp (DN)”. Để đạt mục tiêu trên, bằng cách nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của nông dân, dự án sẽ giúp cung cấp và ứng dụng các công nghệ sản xuất mới, tổ chức lại các tổ nhóm sản xuất của nông dân và liên kết với các DN, đồng thời hỗ trợ một phần cơ sở hạ tầng thiết yếu cho sản xuất. Dự án có 4 hợp phần, trong đó đáng chú ý nhất là hợp phần B (hỗ trợ liên minh sản xuất) với kinh phí đầu tư 2,842 triệu USD dành cho sự hỗ trợ thiết lập và đưa vào hoạt động các liên minh sản xuất theo hướng tư nhân, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trong các liên minh được thành lập ở tỉnh ta, đã có 7 liên minh đi vào hoạt động đúng kế hoạch là: Liên minh nuôi cừu Huỳnh Thiên, Liên minh trồng táo xanh Văn Hải, Liên minh sản xuất rau an toàn An Hải, Liên minh sản xuất rau an toàn Tuấn Tú-Đại Lợi, Liên minh sản xuất giống dê lai Bachboer Phước Hậu, Liên minh sản xuất giống lúa Nhahoseed Vụ Bổn và Liên minh sản xuất mít đặc sản Sông Pha. Cuối năm 2010, hợp phần B của dự án đã giải ngân trên 2,724 tỷ đồng cho 3 liên minh: Nuôi cừu Huỳnh Thiên, trồng táo xanh Văn Hải và sản xuất lúa giống Nhahoseed. Liên minh nuôi cừu Huỳnh Thiên đã được hỗ trợ trên 1,678 tỷ đồng, trong đó 1,59 tỷ đồng cho Tổ hợp tác nuôi cừu và 86,5 triệu đồng cho doanh nghiệp Huỳnh Thiên (Xuân Hải, Ninh Hải). Liên minh trồng táo xanh Văn Hải (Phan Rang-Tháp Chàm) hoạt động từ ngày 1-6-2010 với 90 hộ nông dân tham gia trồng tổng diện tích 30 ha táo đã được hỗ trợ 599,832 triệu đồng. Liên minh sản xuất lúa giống Nhahoseed  (Vụ Bổn, Phước Ninh, Thuận Nam)  hoạt động từ ngày 18-11-2010 với 125 hộ nông dân tham gia trồng tổng diện tích 250 ha lúa trong thời gian 18 tháng, đã được hỗ trợ 446,213 triệu đồng. Theo anh Nguyễn Văn Luận, cán bộ tư vấn B của dự án, liên minh sản xuất giống dê bachboer Phước Hậu vừa được thành lập tuy chưa giải ngân vốn nhưng đã được Trung tâm Khuyến nông- khuyến ngư tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi dê và quản lý kinh tế nông hộ cho 60 thành viên trong liên minh. Ngoài ra còn tập huấn đi sâu các khái niệm về kinh tế nông hộ, lập kế hoạch sản xuất, quản lý tài chính nông hộ, tính toán hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Sau đợt tập huấn nông dân thương thảo ký kết hợp đồng mua dê giống với DN, có ghi chép, lưu trữ sổ sách của liên minh giữa nông dân và DN.

Nếu nhìn lại những năm trước đây, hầu như tỉnh ta chưa có liên minh sản xuất đúng nghĩa, phần lớn nông dân làm ăn đơn lẻ và nông sản làm ra có giá trị cạnh tranh thấp, khó tiêu thụ khối lượng lớn và ổn định, thì sẽ thấy dự án CTNN có ý nghĩa như thế nào đối với nông dân sản xuất nhỏ ở tỉnh ta. Theo Ban quản lý dự án, trong năm nay sẽ tiếp tục tổ chức hội thảo để kêu gọi sự tham gia của DN, nông dân, các phòng, ban kỹ thuật hoặc quản lý chuyên ngành hỗ trợ thành lập thêm các liên minh mới. Dự kiến sắp đến sẽ đưa vào hoạt động các liên minh sản xuất giống bắp lai Nhahoseed, liên minh sản xuất giống lúa Lương Tri và liên minh sản xuất giống mía Quảng Sơn.

Xây dựng và duy trì được mối liên minh đối tác trong sản xuất giữa DN và nông dân được xem là yếu tố then chốt trong nền nông nghiệp cạnh tranh, tạo sự phấn khởi cho nông dân từng bước cải thiện cuộc sống. Là dự án hoàn toàn mới, chưa thể nói trước hiệu quả mang lại, song theo Ban quản lý, dự án CTNN sẽ hứa hẹn tạo ra động lực mới thúc đẩy sản xuất nông nghiệp tỉnh ta phát triển.