Quý II, phấn đấu tăng thu ngân sách từ 7 đến 8%

(NTO) Cục Thuế tỉnh vừa tiến hành tổng kết công tác thu ngân sách quý I và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách trong quý II-2011.Theo đó, trong quý II với chỉ tiêu phấn đấu thu đạt hơn 187 tỷ đồng, Cục Thuế đã đề ra những giải pháp: tăng cường công tác quản lý kê khai thuế đối với người nộp thuế; hướng dẫn việc kê khai thuế, quyết toán kịp thời, đúng quy định; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chế độ khai thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế; áp dụng các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế, nhằm hạn chế tối đa nợ mới phát sinh; phấn đấu mức tăng thu thuế trong quý II từ 7% đến 8%.