CỤC THUẾ TỈNH:

Ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 nâng cao hiệu quả hoạt động

Cục Thuế tỉnh là một trong những đơn vị đầu tiên của tỉnh ta áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) TCVN ISO 9001:2000, vào 7 lĩnh vực hoạt động: đăng ký thuế; kê khai, hoàn thuế, miễn giảm thuế; kiểm tra thuế; quản lý thu nợ thuế; quản lý hóa đơn, ấn chỉ; tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế; lập và và dự toán ngân sách.

Hệ thống tài liệu được tin học hóa, tạo điều kiện cho cán bộ ngành Thuế khai thác
và xử lý thông tin kịp thời và chính xác.

Với phương châm: “Công khai – minh bạch – đúng pháp luật”, Cục Thuế đã xây dựng chất lượng quản lý đảm bảo các yêu cầu về cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành Thuế theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và của ngành với các tiêu chí: năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới phương pháp làm việc, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Về mặt quản lý thuế, các hoạt động được thực hiện tuân theo đúng quy trình của HTQLCL với nhiều kết quả khả quan. 100% trường hợp đăng ký, miễn, giảm thuế thuế được giải quyết đúng thời gian quy định; 100% doanh nghiệp được thanh tra thuế theo kế hoạch (so với tỷ lệ 90% – 95% trước đây), qua công tác thanh tra truy thu cho ngân sách hàng chục tỷ đồng mỗi năm (năm 2010 là 16,16 tỷ đồng). Công tác quản lý hóa đơn, ấn chỉ thuế được thực hiện kịp thời, đúng chế độ quy định về thủ tục pháp lý, đáp ứng nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp. Công tác tư vấn hỗ trợ người nộp thuế được thực hiện tốt. Riêng năm 2010 số lượt tư vấn tăng 2,5 lần so với năm 2009.

Việc đưa vào áp dụng trên 20 phần mềm quản lý thuế của Tổng cục Thuế, đã giúp cán bộ ngành Thuế tỉnh cập nhật và khai thác thông tin kịp thời, chính xác. Đặc biệt phần mềm Kiosk tại bộ phận “một cửa” của ngành Thuế giúp người nộp thuế khai thác, đối chiếu thông tin một cách minh bạch, công khai.

Tuy nhiên, theo ông Bùi Ngọc Chiến, Phó Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp (Cục Thuế tỉnh), khó khăn lớn nhất hiện nay trong việc triển khai thực hiện HTQLCL ISO 9001:2000 là hệ thống văn bản pháp luật về thuế thường xuyên thay đổi, bổ sung nên việc chỉ đạo, kiểm tra phải được thực hiện đúng quy trình của Tổng cục Thuế vừa đảm bảo quy định của hệ thống chất lượng. Ngoài ra, cán bộ phụ trách ISO làm công tác kiêm nhiệm nên đôi lúc chưa đảm đương hết các yêu cầu nhiệm vụ trong hệ thống.

Qua kiểm tra của Trung tâm Quacert, Cục Thuế tỉnh là một trong những đơn vị của ngành Thuế cả nước thực hiện khá tốt HTQLCL TCVN 9001:2000, được Tổng cục Tiêu chuẩn-đo lường-Chất lượng Việt Nam cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn.