Xuất khẩu gạo tăng hơn 40%

Hiệp hội Lương thực Việt Nam ngày 6/4 cho biết, trong quý I/2011, Việt Nam đã xuất được 1,849 triệu tấn gạo, trị giá (FOB) là 884 triệu USD. Như vậy, so cùng kỳ năm 2010, tăng 42,2% về số lượng và 45,7% về trị giá.

    Trong đó, hợp đồng tập trung chiếm 70% và hợp đồng thương mại chiếm 30%. Theo hợp đồng đã ký kết với khách hàng ngoài nước, từ tháng 4/2011, Việt Nam còn giao tiếp gần 1,6 triệu tấn gạo, trong đó giao theo hợp đồng tập trung là 582.000 tấn và giao theo hợp đồng thương mại là 996.000 tấn.

    Riêng trong quý II/2011, Việt Nam sẽ xuất 2 triệu tấn gạo. Tính chung đến cuối tháng 6/2011, Việt Nam sẽ xuất 3,850 triệu tấn gạo.Theo VFA, tình hình thị trường gạo xuất khẩu Việt Nam trong quý I có khó khăn. Tuy nhiên, Việt Nam đã chủ động tiếp thị và đã mở rộng tiêu thụ tại thị trường Indonesia, Banglades với số lượng lớn. Nhờ đó, lượng gạo xuất khẩu quý I/2011 tăng mạnh về số lượng lẫn giá trị.

Nguồn www.chinhphu.vn