Sơ kết mô hình “3 giảm, 3 tăng” trên cây lúa ở Phước Hà

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh và UBND xã Phước Hà (Thuận Nam) vừa tổ chức sơ kết mô hình “3 giảm – 3 tăng” trên lúa trong vụ đông-xuân 2010 – 2011.

Mô hình được áp dụng trên 10 ha ruộng trồng lúa của 73 hộ nông dân thôn Giá. Kết quả sau khi so sánh với ruộng đối chứng, lượng giống gieo sạ so với ruộng sản xuất theo tập quán cũ giảm 50 kg/ha; số lần phun thuốc BVTV giảm 2 lần; năng suất lúa thu hoạch cao hơn 600 kg/ha; lãi thu chênh lệch cao hơn so với ruộng sản xuất theo tập quán cũ 4.980.000 đồng/ha.

Từ kết quả của mô hình sản xuất trên đã giúp người nông dân trong thôn dần thay đổi tập quán canh tác cũ, áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.