Tổ chức kiểm tra và có biện pháp xử phạt các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19

Để công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đảm bảo quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả, ngày 31-3, UBND tỉnh có Công văn hỏa tốc về tổ chức kiểm tra và có biện pháp xử phạt các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quy định khẩn trương chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt là công tác phối hợp kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19, trong đó tập trung vào các hành vi vi phạm như: Không đeo khẩu trang tại nơi công cộng; từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; che giấu, không khai báo hoặc khai báo không trung thực, kịp thời diễn biến bệnh truyền nhiễm của bản thân và người khác có dấu hiệu nghi ngờ về dịch bệnh với chính quyền địa phương và cơ quan y tế sở tại; đưa tin không đúng sự thật về dịch bệnh; kinh doanh trang, thiết bị y tế (đặc biệt là khẩu trang y tế) mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép; găm hàng, đầu cơ hàng hóa, không niêm yết giá, bán hàng cao hơn giá niêm yết, không công khai thông tin giá hàng hóa; tụ tập trên 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; cơ sở kinh doanh cố tình hoạt động trong thời gian bị yêu cầu đóng cửa; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật phát hiện được theo đúng quy định.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính thực hiện nghiêm túc và chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong công tác xử lý vi phạm hành chính đảm bảo kịp thời, đúng quy định...