Xử lý dứt điểm tình trạng vứt xác lợn ra môi trường

Ngày 1-10, UBND tỉnh ban hành Công văn về việc tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng vứt xác lợn ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố huy động các lực lượng của địa phương (bao gồm lực lượng ngành nông nghiệp, môi trường, công an, dân quân, các tổ chức đoàn thể...) thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ để phát hiện và kịp thời thu gom, tiêu huỷ xác lợn chết vứt ra ngoài môi trường (sông, suối, kênh, rạch, vườn, bãi rác...) trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện xác lợn chết theo quy định; chấm dứt ngay tình trạng vứt xác lợn chết ra môi trường.

Đồng thời, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở và nhân dân theo dõi, điều tra và xử lý nghiêm các trường hợp vứt xác lợn chết, lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnh.

Bên cạnh đó, các sở, ngành và đơn vị liên quan tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống và khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong thời gian qua, nhất là trong thời gian gần đây khi trên địa bàn tỉnh có dịch bệnh.