Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Ngày 9-3, tại Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4, Cụm 7 – tuyên truyền biển đảo của Quân chủng Hải quân (các đơn vị Hải quân vùng 4 và 6 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắc Lắc) tổ chức hội nghị triển khai nội dung, kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2011. Về phía tỉnh ta, tham dự có đ/c Phan Đình Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Báo Ninh Thuận, Đài PT-TH và BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Năm 2010, các đơn vị hải quân trong cụm đã bám sát kế hoạch, chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố triển khai khá toàn diện chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo mang lại hiệu quả rõ nét, làm chuyển biến mạnh mẽ về hành động, nâng cao được nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và cán bộ, nhân dân các tỉnh, thành phố về vị trí, vai trò của biển, đảo, chủ quyền quốc gia trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nắm vững hơn các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển KT-XH gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh và hợp tác quốc tế trên các vùng biển, đảo; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.

Về phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2011, các đơn vị và địa phương trong cụm tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ; bám sát nội dung kế hoạch, ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo; đổi mới phương pháp, có hình thức phong phú để công tác tuyên truyền mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng làm chuyển biến nhận thức trong cán bộ, đảng viên, nhất là các tầng lớp nhân dân vùng ven biển về ý thức, trách nhiệm, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc.