Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ninh Sơn lần thứ IX

Ngày 3-5, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Ninh Sơn tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn cùng các tổ chức thành viên đã phối hợp triển khai tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là thực hiện đạt kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đã phối hợp vận động nhân dân thực hiện nhiều mô hình hiệu quả như: “3 giảm, 3 tăng” trên cây lúa; cánh đồng lớn, “2 lúa, 1 bắp”; trồng nho VietGAP …; vận động nhân dân ủng hộ 9,1 tỷ đồng, hiến 5.600m2, thực hiện bê tông trên 6,5 km đường giao thông nông thôn và 1,45 km kênh mương nội đồng…; phối hợp xây dựng, duy trì hiệu quả mô hình “Xứ đạo bình yên” và mô hình “Vùng tôn giáo đảm bảo an ninh trật tự” tại 4 giáo xứ, mô hình “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự-trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy” tại 11 khu dân cư và 1 doanh nghiệp. Vận động Quỹ “Vì người nghèo” trên 3 tỷ đồng; từ nguồn quỹ này cùng với sự hỗ trợ của tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 440 nhà Đại đoàn kết, nhà tránh trú bão…với số tiền 5, 75 tỷ đồng; phối hợp vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 1, 35 tỷ đồng và hỗ trợ xây dựng, sữa chữa 37 nhà tình nghĩa trị giá 860 triệu đồng; có 53/61 thôn, khu phố được công nhận danh hiệu Thôn, Khu phố văn hóa ... đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội. Ảnh: P.Trí

Đại hội đã đề ra Chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2019-2024 với mục tiêu: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã hiệp thương cử 55 thành viên vào Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời, hiệp thương cử 18 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024.