Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình 135

Ngày 25-4, tại xã Phước Hà, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực thực hiện Chương trình 135 của Chính phủ cho 51 cán bộ cơ sở trên địa bàn huyện Thuận Nam.

Trong thời gian 3 ngày, học viên nghiên cứu các chuyên đề: Nghiệp vụ giám sát Chương trình 135; Chính sách đặc thù phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi của Trung ương và địa phương giai đoạn 2016-2020; Hướng dẫn các mô hình ứng dụng khoa học-kỹ thuật hiệu quả trong sản xuất và chăn nuôi…

Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình 135.