Những trường hợp được miễn thi THPT quốc gia năm 2019

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), để được xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019, các thí sinh (TS) học chương trình giáo dục THPT bắt buộc phải tham dự kỳ thi THPT quốc gia do Bộ tổ chức và hoàn thành tất cả các môn thi theo quy định. Tuy nhiên, có một số trường hợp được miễn thi tất cả các bài thi trong kỳ thi này.

Thứ nhất, TS tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực được miễn thi tốt nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện sau: Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12; xếp loại cả năm lớp 12 đat hạnh kiểm loại tốt, học lực từ loại khá trở lên và có tên trong danh sách miễn thi của Bộ GD&ĐT.

Thứ hai, TS trong đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực về khoa học - kỹ thuật, thể dục - thể thao, văn hoá - văn nghệ được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi THPT quốc gia nếu đáp ứng các điều kiện: Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12; xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm và học lực từ loại trung bình trở lên; có tên trong công văn đề nghị miễn thi và xác nhận tham dự tập huấn, dự thi đúng quy định của cơ quan tuyển chọn gửi đến Sở GD&ĐT trước ngày thi THPT quốc gia.

Thứ ba, TS khuyết tật nặng, Quy chế thi THPT quốc gia quy định điều kiện miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT đối với các đối tượng khuyết tật như sau: Người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 3 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10-4-2012 của Chính phủ; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Đối với người khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung, phải học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2, Điều 12 Quy chế này; có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với người khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung: Được Hiệu trưởng trường phổ thông nơi TS đăng ký học tập xác nhận kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân từng năm ở cấp THPT; có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với người hoạt động kháng chiến, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, phải học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2, Điều 12 Quy chế này; có giấy xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Bộ GD&ĐT cũng lưu ý, các TS trong diện được miễn thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019 cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, nộp về trường THPT đang theo học để được hưởng chế độ ưu tiên.