Hội thảo về Trẻ em ngoài nhà trường

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức Hội thảo Phổ biến báo cáo, cập nhật về trẻ em ngoài nhà trường tỉnh Ninh Thuận kết hợp đối thoại về chính sách đảm bảo công bằng và hòa nhập cho trẻ em thiệt thòi.

Trẻ em ngoài nhà trường (TENNT) là những em từ 5 đến 14 tuổi chưa từng đi học hoặc đã bỏ học. Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo vào giữa năm 2014, tỉnh Ninh Thuận có 18.863 (TENNT) ở độ tuổi từ 5 đến 14 tuổi, cao hơn gấp 2 lần cả nước. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc đảm bảo quyền và lợi ích cho các em. Từ thực trạng đó, các đại biểu tham dự đã cùng nhau thảo luận, bàn nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu số lượng TENNT. Trong đó, nhấn mạnh đến vai trò của gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, vận động TENNT. Phần lớn các đại biểu đều cho rằng, quan tâm đến TENNT là vấn đề bức thiết cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, không được đến trường; giảm sự gia tăng tỷ lệ tội phạm ở độ tuổi vị thành niên; giảm nguy cơ đối mặt với nguồn lao động chất lượng thấp hiện nay và trong tương lai…

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Hội thảo cũng tập trung làm rõ một số vấn đề liên quan đến chính sách bảo đảm công bằng cho trẻ em thiệt thòi như: Trẻ khuyết tật, trẻ em tại các vùng núi, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…nhằm giúp các em có điều kiện tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục, hòa nhập tăng tỷ lệ trẻ em đến trường thực hiện quyền học tập của trẻ em nói chung và đặc biệt là các nhóm trẻ em thiệt thòi, từ đó góp phần giảm tỷ lệ TENNT.