Trường iSchool Ninh Thuận tổ chức Hội thảo “Tài năng là thiên phú hay quá trình”

Ngày 21-4, Trường iSchool Ninh Thuận tổ chức buổi hội thảo chia sẻ với chủ đề “Tài năng là thiên phú hay quá trình” cho gần 250 phụ huynh học sinh trong và ngoài tỉnh.

Tại hội thảo, phụ huynh học sinh được giới thiệu tổng quan về cơ sở vật chất của hệ thống trường học iSchool, chất lượng giảng dạy theo phương pháp mới- phương pháp ITL lấy học sinh làm trung tâm; hình thức lựa chọn trường học cho con; chương trình dạy học và học của nhà trường; chương trình đào tạo kỹ năng sống, giá trị sống hướng đến mục tiêu giúp các em hình thành nhân cách, kỹ năng sống trong học tập và làm việc trong môi trường quốc tế; phương pháp dạy tiếng anh và sử dụng công nghệ hiệu quả…

Đại diện Trường iSchool Ninh Thuận báo cáo tại Hội thảo “Tài năng là thiên phú hay thiên tài”.

Thông qua buổi hội thảo, giúp phụ huynh hiểu rõ được mục tiêu đào tạo của Trường iSchool Ninh Thuận nhằm phát huy tài năng của học sinh, từ đó phụ huynh có những định hướng tốt cho con em trong tương lai.