Phường Phước Mỹ đạt chuẩn Phường văn minh đô thị

Ngày 12-4, phường Phước Mỹ (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) tổ chức lễ công bố đạt chuẩn “Phường văn minh đô thị” giai đoạn 2017-2018.

Trong 2 năm qua, dưới sự lãnh đạo Đảng uỷ, sự điều hành của chính quyền, cán bộ và nhân dân phường Phước Mỹ đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực theo 5 tiêu chí của phường văn minh đô thị giai đoạn 2017-2018. Hằng năm, qua bình xét có trên 91% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, 10/10 khu phố được công nhận “Khu phố văn hoá”. Môi trường, cảnh quan trong khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn phường giảm còn 1,7%...

Lãnh đạo UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm trao giấy chứng nhận đạt chuẩn
phường văn minh đô thị cho lãnh đạo phường Phước Mỹ. Ảnh: N.Thúy

Trong thời gian tới, phường Phước Mỹ tiếp tục vận động nhân dân phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp bảo đảm phù hợp với từng địa bàn dân cư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng “Gia đình văn hoá”, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hoá đô thị.