Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

(NTO) Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) được Tp.Phan Rang - Tháp Chàm triển khai thực hiện hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng rãi trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần quan trọng xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Để phong trào phát huy tối đa hiệu quả, các ngành, các cấp luôn quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng và đưa phong trào đi sâu vào nếp sống của các tầng lớp nhân dân. Thành phố đã cụ thể hóa phong trào thông qua các phong trào nhỏ, như: “Xây dựng gia đình văn hoá”, “Xây dựng khu dân cư văn hoá; phường đạt chuẩn văn minh đô thị; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Thi đua cải cách hành chính”…

 
Các thành viên CLB bóng bàn Lê Lợi (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm)
tập luyện bóng bàn để nâng cao sức khỏe. Ảnh: B.H

Từ các nội dung, phong trào được triển khai, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã rất chủ động, linh hoạt tiếp tục cụ thể hóa bằng việc xây dựng nhiều mô hình điểm, chương trình, hoạt động sát với tình hình thực tiễn. Việc nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt luôn được các cấp, cơ quan, đơn vị xem là nhiệm vụ trọng tâm, quan tâm đẩy mạnh, góp phần đưa phong trào ngày càng có sức lan tỏa rộng rãi, đi vào nếp sống của mỗi cá nhân, tập thể.

Việc đầu tư ngân sách, nhất là công tác xã hội hoá, khuyến khích, kêu gọi, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư hoạt động trên lĩnh vực văn hóa và thể thao được quan tâm đẩy mạnh, góp phần quan trọng phục vụ nhu cầu, chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Hiện thành phố có hơn 150 điểm tập thể dục thể thao, trong đó có 12 cơ sở yoga, 10 cơ sở thể hình, 35 sân quần vợt, 18 cầu lông, 28 sân có nhân tạo, 50 bóng bàn, 12 điểm tập võ thuật, 14 sân bóng chuyền, 2 hồ bơi, 6 bể bơi…

Với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và các giải pháp hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn, phong trào TDĐKXDĐSVH đạt được những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến từ ý thức đến hành động trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng môi trường văn hoá, tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá dân tộc trong tầng lớp nhân dân. Đặc biệt đã phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của nhân dân và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên; mối quan hệ tình làng nghĩa xóm ngày càng được phát huy. Nhân dân đã có ý thức trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua bình xét, hiện thành phố có 113/117 khu phố, thôn đủ tiêu chuẩn công nhận khu dân cư văn hoá; 9/15 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị; ngoài ra, xã Thành Hải đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới; 41.278 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 82,95% so với tổng số hộ; 173 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa...

Xác định tầm quan trọng của phong trào trong việc thúc đẩy, tạo động lực tầng lớp nhân dân hưởng ứng thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định về quốc phòng an ninh, thời gian tới, thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; nâng cao trách nhiệm của Mặt trận, các đoàn thể và các cơ quan ban ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. đồng thời lồng ghép phong trào với các hoạt động, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh nhằm đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu đời sống của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Phấn đấu 38% dân số tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên; 88% khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; ít nhất 89,7% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”…