Đồng chí Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT trả lời phỏng vấn Báo Ninh Thuận:

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Cùng với cả nước, từ ngày 24 đến 27-6-2019, học sinh (HS) tỉnh ta bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Nhằm giúp HS và phụ huynh có những thông tin cụ thể, chính xác về kỳ thi quan trọng này, phóng viên Báo Ninh Thuận có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về những điểm mới trong kỳ thi năm nay và công tác chuẩn bị để kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả, đúng quy chế.

* Phóng viên: Đồng chí cho biết những điểm mới trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 mà thí sinh (TS) cần lưu ý?

- Đồng chí Nguyễn Anh Linh: Ngày 18-3-2019, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25-1-2017 được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28-2-2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Theo đó, Bộ GD&ĐT xác định kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 nhằm mục đích để xét công nhận tốt nghiệp THPT; đồng thời, cung cấp dữ liệu làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Nội dung thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 diễn ra từ ngày 24 đến 27-6-2019 gồm 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp: Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với TS học chương trình giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý đối với TS học chương trình GDTX cấp THPT). Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, TS học chương trình giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do TS tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp; TS học chương trình GDTX cấp THPT phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do TS tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. TS được đăng ký chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, TS đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài thi này; nếu TS bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT. Bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp được thi theo hình thức trắc nghiệm; bài thi Ngữ văn được thi theo hình thức tự luận. Việc ra đề và chấm điểm bài thi theo hướng dẫn đáp án, thang điểm của Bộ GD&ĐT.

Những TS đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên được xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019.

Việc chấm thi các môn trắc nghiệm trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 sẽ do Bộ GD&ĐT chủ trì, giao các trường đại học, cao đẳng tổ chức chấm, giám sát, đảm bảo an ninh. TS tự do và TS GDTX được xếp thi chung phòng với TS THPT là HS lớp 12 tại một số địa điểm thi. 

Đặc biệt, năm nay việc xét tốt nghiệp THPT cũng có sự điều chỉnh tỷ lệ điểm bài thi và điểm trung bình cả năm học lớp 12 theo tỷ lệ 70% điểm bài thi và 30% điểm học bạ. Việc thay đổi này nhằm tăng sức ảnh hưởng từ điểm thi, hướng tới việc học thật, đánh giá thật kết quả dạy và học đối với các cơ sở giáo dục.

* Phóng viên: Đồng chí cho biết: Để kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 diễn ra nghiêm túc, an toàn và đạt kết quả, đến thời điểm này, Sở GD&ĐT đã triển khai, chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi như thế nào?

- Đồng chí Nguyễn Anh Linh: Dự kiến tỉnh ta có trên 5.400 HS lớp 12 thuộc 19 trường THPT và học viên GDTX cấp THPT đăng ký tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện việc tổ chức một cụm thi cho tất cả TS đăng ký dự thi tại tỉnh, do Sở GD&ĐT chủ trì và phối hợp với trường đại học, cao đẳng (do Bộ GD&ĐT điều động) để tổ chức thi.

Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi, Sở GD&ĐT đã tổ chức hội nghị triển khai công tác thi cho các trường THPT trên địa bàn tỉnh; tập huấn công tác thi cho cán bộ quản lý, giáo viên và hướng dẫn HS lập phiếu dự thi nhập vào phần mềm dữ liệu theo quy định của Bộ GD&ĐT; ban hành các văn bản cần thiết; tích cực nâng cấp, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, ấn phẩm… phục vụ kỳ thi. Các đơn vị trường học tổ chức cho HS đăng ký dự thi (hạn cuối đến ngày 20-4-2019), ôn tập, phụ đạo, tổ chức thi thử, hướng dẫn kỹ năng làm bài thi, qua đó giúp HS củng cố kiến thức, vững tin bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2019.

* Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!