Hỗ trợ 16.335 kg gạo cho học sinh vùng khó khăn

Ngày 28-3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 480/QĐ-UBND về cấp phát gạo học kỳ II (đợt 2) năm 2018-2019 cho 121 học sinh tại các trường học ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tổng số gạo hỗ trợ dịp này là 16.335 kg, mỗi học sinh nhận 9 tháng. Trong đó: Trường THPT Tháp Chàm có 19 em, được hỗ trợ 2.565 kg gạo; Trường THPT Chu Văn An có 52 em, 7.020 kg; Trường THPT Nguyễn Trãi có 11 em, 1.485 kg; Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có 1 em, 135 kg và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh có 38 em, 5.130 kg.