Phước Diêm: 70 ngư dân được đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng

Trong thời gian 4 ngày (từ 10 đến 14-4), UBND xã Phước Diêm (Thuận Nam) phối hợp với Trường Đại học Nha Trang mở lớp đào tạo nghề thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng II miễn phí cho 70 ngư dân. Thông qua lớp đào tạo giúp cho ngư dân nắm vững các quy định về Luật Biển Việt Nam, nghiệp vụ hàng hải, nghiệp vụ thuyền trưởng tàu cá, nghiệp vụ khai thác thủy sản… qua đó giúp các học viên tiếp thu những kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp để áp dụng vào thực tiễn hoạt động sản xuất trên biển.

Ngư dân xã Phước Diêm (Thuận Nam) tham gia lớp học thuyền trưởng.