Triển khai chiến dịch Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ

Sở Y tế vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch chiến dịch Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến 41 xã vùng đông dân, vùng có mức sinh cao, vùng khó khăn, vùng biển và ven biển năm 2019.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức của nhân dân về các chính sách dân số; hỗ trợ cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ tại các xã vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và các xã thuộc vùng khó khăn, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch dân số-KHHGĐ năm 2019, chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ được triển khai tại 41 xã, phường thuộc 7 huyện, thành phố. Theo kế hoạch chiến dịch diễn ra từ ngày 25-4 đến ngày 25-5, bao gồm 4 gói dịch vụ: Kế hoạch hóa gia đình; khám phụ khoa; khám và phát hiện khiếm khuyết thai nhi và tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân.

Hội nghị triển khai kế hoạch chiến dịch Tăng cường tuyên truyền, vận động
lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Ảnh: M.Dung

Để chiến dịch diễn ra đạt kết quả cao, Sở Y tế đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu mỗi xã tham gia thực hiện 50% chỉ tiêu triệt sản; thuốc tiêm đạt 50% chỉ tiêu; đặt dụng cụ tử cung đạt 60% chỉ tiêu kế hoạch năm và cung cấp thông tin về SKSS/KHHGĐ cho 90% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản và vị thành niên, thanh niên trên địa bàn thực hiện chiến dịch.