Sơ kết 2 năm phối hợp thực hiện Nghị Quyết 09/CP

Công an tỉnh và Hội nông dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện chương trình liên tịch về Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ công an, hội viên nông dân thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2009 – 2010.

Qua 2 năm thực hiện, hai đơn vị đã chỉ đạo đạo các huyện, thành hội, các cấp công an cơ sở chủ động cùng với chính quyền địa phương xây dựng các tổ an ninh nhân dân, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia phòng chống, tội phạm. Mở 10 lớp chuyên đề phòng chống tội phạm, ma túy cho hơn 500 hội viên nông dân ; tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu về chính sách pháp luật của Nhà nước; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm kết hợp với phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trong giai đoạn 2011 – 2015, Hội Nông dân và Công an tỉnh tiếp tục thực hiện công tác phối hợp đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền thực hiện NQ09 của Chính phủ về Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, tích cực thực hiện 4 không “Không sử dụng, không sản xuất, không buôn bán, không vận chuyển ma túy” và 6 tốt “hòa thuận gia đình tốt, đoàn kết làng xóm tốt, chấp hành chủ trương, chính sách tốt, ý thức cảnh giác tốt, trật tự vệ sinh tốt, phòng tai tệ nạn tốt”.

Tại hội nghị, đã có 14 tập thể và 17 cá nhân được khen thưởng vì có nhiều đóng góp trong thực hiện công tác liên tịch giữa hai ngành.