Sở Thông tin và Truyền thông: Triển khai Nghị định 02 của Chính phủ

Nghị định bao gồm 4 chương, 37 điều quy định về hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

Ngày 1-3, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai một số văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí, xuất bản. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí trong tỉnh, phóng viên thường trú của một số cơ quan báo chí Trung ương và ngoài tỉnh, phòng VH-TT các huyện, thành phố, các ngành liên quan.

Lãnh đạo Sở TT-TT quán triệt Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26-4-2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí. Trong đó, triển khai sâu kỹ Nghị định 02/2011/NĐ-CP ngày 6-1-2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản, bao gồm 4 chương, 37 điều quy định về hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản; đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản tại Việt Nam.

Sở TT-TT cũng đã thông qua kế hoạch của Bộ TT-TT về nhiệm vụ chủ yếu đối với công tác thông tin tuyên truyền trên báo chí phục vụ Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội năm 2011.