Phát hiện 3 cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm về đo lường

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và Chức vụ tiến hành kiểm tra đo lường tại 17 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra đã phát hiện 3 cơ sở sử dụng cột đo xăng dầu có hành vi vi phạm về đo lường, gồm: Cửa hàng xăng dầu Châu Loan (Thuận Nam), Cửa hàng xăng dầu Phước Thuận 2 (Ninh Phước) và Cửa hàng xăng dầu Phú Quỳnh 1 (Ninh Sơn); trong đó một cơ sở có hành vi tác động làm thay đổi tình trạng kỹ thuật và đặc tính đo lường. Đoàn kiểm ta đã tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm, với tổng số tiền gần 47 triệu đồng và tịch thu 2 bộ mạch điện tử của cột đo xăng dầu.