Tổ chức Hội thi Kiến thức, kỹ năng về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Hội thi góp phần bảo đảm việc thực hiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đúng pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định 397/QĐ-UBND ngày 21-2-2011 thành lập Ban Tổ chức Hội thi kiến thức, kỹ năng về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh, gồm 21 thành viên do đồng chí Đỗ Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

Ngày 28-2, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp thống nhất nội dung, phương pháp và thông qua kế hoạch tổ chức hội thi dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật trong các tầng lớp nhân dân cho những người làm công tác và những đối tượng thụ hưởng góp phần bảo đảm việc thực hiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đúng pháp luật.

Theo đó, cuộc thi được tổ chức ở 2 cấp: cấp xã tổ chức theo hình thức “hái hoa dân chủ” và cấp tỉnh (gồm 7 đội của 7 huyện, thành phố và 2 đội liên cơ quan có liên quan) tổ chức thi bao gồm các nội dung thi lý thuyết, xử lý tình huống, hùng biện và tiểu phẩm. Ngoài ra, BTC còn trao giải cho phần thi biên soạn câu hỏi và đáp áp cho các đối tượng tham gia. Cuộc thi sẽ diễn ra trong tháng 6-2011.