Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang- Tháp Chàm lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

(NTO) Ngày 29-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang- Tháp Chàm tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam dự Đại hội. Ảnh: V.M

Trong nhiệm kỳ qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tập trung tổ chức thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ 2014-2019 đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thực hiện với nhiều hình thức, kịp thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng và mang lại kết quả thiết thực. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên có sự đổi mới, tập trung hướng về cơ sở. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác tác giám sát và phản biện xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Mặt trận các cấp được chú trọng thực hiện thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2019-2024, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thành phố được xác định với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết - sáng tạo”; tăng cường đồng thuận xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII đề ra.

Đại hội đã hiệp thương cử 57 vị đại diện làm thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 và cử 27 đại biểu dự đại hội cấp trên. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang- Tháp Chàm khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.