Thuận Bắc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp”

(NTO) Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, Thuận Bắc đã đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực cơ bản, trong đó có 5 chỉ tiêu đã về đích trước kế hoạch 2 năm. Các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện đạt kết quả khá toàn diện.

Huyện Thuận Bắc phấn đấu xây dựng xã Lợi Hải đạt đô thị loại V và thành lập thị trấn Lợi Hải vào năm 2020. Ảnh: V.M

Về kinh tế, Thuận Bắc đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 19,7% (chỉ tiêu 15,1%); thu ngân sách nhà nước vượt 44,7%. Lĩnh vực nông nghiệp, xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, Thuận Bắc đã phát triển cây măng tây xanh với quy mô 10 ha; cây bưởi da xanh 7 ha; cây mãng cầu dai 15 ha và sẽ tiếp tục nhân rộng trong thời gian đến. Phát huy lợi thế các hồ, đập, hệ thống thủy lợi, nhân dân mở rộng sản xuất, nâng giá trị trên một đơn vị diện tích đất canh tác vùng chủ động nước bình quân từ trên 75 triệu đồng/ha (năm 2015) lên 78 triệu đồng/ha. Đặc biệt đã xây dựng thương hiệu cho 2 sản phẩm vật nuôi đặc thù của huyện là heo đen và gà Thuận Bắc, được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy công nhận thương hiệu trong năm 2018. Công tác lồng ghép các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới mang lại hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn từng bước thay đổi. Các hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, hệ thống thủy lợi tiếp tục được đầu tư, nâng cấp phục vụ hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp và đời sống Nhân dân ở nông thôn.

Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp”, đến nay có nhiều dự án lớn đã và đang triển khai trên địa bàn huyện như: Dự án Nhà máy điện gió Đầm Nại (đã đưa vào hoạt động giai đoạn 1, 2); dự án Nhà máy điện gió và điện mặt trời Trung Nam, điện mặt trời Xuân Thiện (đang thi công); dự án Khu công nghiệp Du Long (đã tái khởi động); chợ Trung tâm huyện (đã hoàn thành và đưa vào hoạt động từ cuối tháng 11-2018). Hiện tại, Thuận Bắc đang kêu gọi đầu tư một số dự án như: Khu du lịch Suối Tiên, khu thương mại - dịch vụ TM9, khu dân cư Ấn Đạt, Công Hải,... Các dự án đã và đang đầu tư đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho người dân địa phương, trong đó kể cả góp phần thực hiện xây dựng và phát triển xã Lợi Hải thành đô thị loại V.

 

Điện gió Đầm Nại (Thuận Bắc) giai đoạn 1 là dự án điện năng lượng tái tạo đầu tiên của tỉnh Ninh Thuận đưa vào hoạt động thương mại. Ảnh: Văn Miên

Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, trong 9 chỉ tiêu nghị quyết đề ra, Thuận Bắc đã thực hiện gần đạt và có một số chỉ tiêu đã vượt; trong đó đáng chú ý có 5/6 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế (đạt 83,3%), xây dựng 10 trường/12 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 83,3% so với chỉ tiêu) và đã giải quyết việc làm bình quân hàng năm cho 1.000 lao động (chỉ tiêu là 900 lao động), tham gia xuất khẩu 35 lao động. Nếu năm 2015, toàn huyện có 1.430 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 14,71% (theo chuẩn cũ), năm 2017 theo chuẩn mới tăng tỷ lệ hộ nghèo lên 31,37%, thì đến năm 2018 giảm xuống còn 26,72%, bình quân hằng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,83%, vượt 1,83% chỉ tiêu.

Tuy nhiên do bối cảnh khó khăn tác động, cơ cấu các ngành kinh tế Thuận Bắc chuyển dịch chậm, chưa đạt mục tiêu đề ra; thu nhập bình quân đầu người (tính đến cuối năm 2018 đạt 21,8 triệu đồng) còn thấp, chỉ bằng 59% so với bình quân chung của tỉnh. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thuận Bắc vẫn còn một số mặt hạn chế cần khắc phục, nhất là chưa phát huy hết tiềm năng lợi thế về phát triển công nghiệp, dịch vụ; chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp chưa hiệu quả.

Theo đồng chí Nguyễn Dâng Tuyển, Bí thư Huyện ủy Thuận Bắc, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, Thuận Bắc kiến nghị tỉnh hỗ trợ vốn hoàn thiện kết cấu hạ tầng xây dựng xã Lợi Hải đạt đô thị loại V và thành lập thị trấn Lợi Hải vào năm 2020; thực hiện 2 dự án thủy lợi Phước Kháng, Phước Chiến và sớm hỗ trợ vốn trong năm 2019 nhằm chủ động nước tưới cho sản xuất và khai hoang cấp đất cho nhân dân còn thiếu đất sản xuất. Về hỗ trợ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đề nghị tỉnh đôn đốc nhà đầu tư Tập đoàn Hoa Sen đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Du Long; hỗ trợ huyện xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn, hạ tầng một số khu dân cư.

Trước mắt, thực hiện phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong 2 năm (2019-2020), Thuận Bắc phấn đấu giá trị sản xuất các ngành tăng bình quân 21% (so với chỉ tiêu vượt 5,9%); hằng năm bình quân giảm tỷ lệ hộ nghèo 4% và giải quyết việc làm mới cho 1.000 lao động. Theo đó, Thuận Bắc năng động huy động nguồn lực; phát huy tiềm năng lợi thế phát triển tiểu thủ-công nghiệp, năng lượng tái tạo, dịch vụ, du lịch; tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trọng tâm là chủ động kêu gọi các dự án, thu hút đầu tư; nâng chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, khai thác lợi thế về thủy lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp.