Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Sơn

(NTO) Ngày 26-3, các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Sơn về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Trung ương (Nghị quyết Trung ương 4, 6 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị) và Tỉnh ủy. Cùng dự có lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh và các sở, ngành.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Sơn. Ảnh: BT

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, Ninh Sơn đã đạt hầu hết các chỉ tiêu và mục tiêu nghị quyết đề ra. Về kinh tế, tốc độ tăng giá trị sản xuất mỗi năm bình quân đạt 11,2%; sản xuất ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020; công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thực hiện tốt. Về văn hóa-xã hội đạt được những kết quả tích cực, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai đồng bộ, kịp thời; hằng năm giải quyết việc làm bình quân 2.067 lao động (chỉ tiêu 2.500-3.000 lao động/năm), đào tạo nghề bình quân cho 503 lao động (chỉ tiêu 500 lao động/năm); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 25,95% (năm 2016) còn 14,97% (năm 2018). Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự xã hội đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, toàn đảng bộ đã kết nạp 291 đảng viên, đạt 83,1% chỉ tiêu nghị quyết đề ra

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đến hết nhiệm kỳ, Ninh Sơn tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững; tạo điều kiện nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn và huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2020 có 6/7 xã đạt chuẩn. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, đặc biệt ở các xã Ma Nới, Hòa Sơn và các thôn đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện. Về xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; làm tốt công tác đào tạo, rà soát, quy hoạch cán bộ chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới. Ninh Sơn kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư một số công trình thủy lợi, xây dựng đô thị loại IV Tân Sơn, đề nghị các sở, ngành hỗ trợ tháo gỡ khó khăn các dự án của tỉnh đang triển khai trên địa bàn.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt khó và kết quả tích cực đạt được của Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Sơn qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số mặt hạn chế cần khắc phục, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; đền bù, giải phóng mặt bằng còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo trong thời gian tới, Ninh Sơn chú trọng khai thác lợi thế khu vực cửa ngõ phía Tây của tỉnh; tập trung phát triển nông lâm nghiệp, công nghiệp chế biến; năng lượng tái tạo, thủy điện và dịch vụ-du lịch; huy động mọi nguồn lực, phát huy lợi thế khu công nghiệp Quảng Sơn, thu hút đầu tư đẩy mạnh phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; xây dựng thị trấn Tân Sơn trở thành đô thị loại IV. Về nông nghiệp, chú ý cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, phát triển chuỗi giá trị; khai thác hiệu quả nguồn nước từ đập dâng Tân Mỹ và các hệ thống thủy lợi; quản lý đất đai chặt chẽ, đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng nông thôn mới. Trong công tác xây dựng Đảng, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nghị quyết Trung ương; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới công tác dân vận, phát huy vai trò Mặt trận và các đoàn thể.