Sở Khoa học và Công nghệ: Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Thực hiện nhiệm vụ tháng 2, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước bắt đầu từ năm 2019 đối với 2 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Thực hiện kiểm tra tiến độ đề tài Đánh giá sức chịu đựng của sông Cái và phân vùng xả nước thải vào sông Cái đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035; phối hợp tổ chức Hội thảo Tiềm năng và kỹ thuật chế biến sản phẩm từ thịt cừu, phụ phẩm của quá trình giết mổ cừu và Hội thảo Tính toán đánh giá và phân tích năng suất lao động, tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2017; nghiệm thu và hướng dẫn đăng ký lưu giữ kết quả đề tài cấp tỉnh: Nâng cao năng lực cạnh tranh biển đến du lịch biển Ninh Thuận. Công tác quản lý công nghệ và chuyên ngành, hoạt động thanh tra KH&CN, quản lý đo lường chất lượng được tăng cường…

Nâng cao năng lực cạnh tranh biển đến du lịch biển. Ảnh: Văn Nỷ

Trong tháng 3, Sở KH&CN tập trung thực một số nhiệm vụ trọng tâm đột phá của năm 2019, như: Xây dựng đề án Nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ để phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực có lợi thế của tỉnh trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và công nghiệp chế biến; đề án Truy xuất nguồn gốc 12 sản phẩm đặc thù của tỉnh. Hỗ trợ thí điểm doanh nghiệp ứng dụng đổi mới công nghệ nhằm nâng cao nâng năng suất và cải tiến mẩu mã sản phẩm đặc thù năm 2019; hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2018- 2020, định hướng đến năm 2025. Triển khai kế hoạch Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh năm 2019; dự án Quản lý phát triển Nhãn hiệu chứng nhận Măng tây xanh Ninh Thuận và hỗ trợ sản xuất VietGap.