Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận tuyển sinh cao học

Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyển sinh cao học (đào tạo thạc sĩ) các ngành: Trồng Trọt, Lâm học, Kinh tế Nông nghiệp và Quản lý đất đai. Thời gian đào tạo từ 2-3 năm, học vào các ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật tại Phân hiệu Ninh Thuận.

Điều kiện dự thi là người đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi. Người có bằng tốt nghiệp đại học gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá, ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi, được thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những đối tượng còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành dự thi.

Các môn thi tuyển gồm môn cơ bản, môn cơ sở (tùy theo từng chuyên ngành) và Tiếng Anh (thi dạng thức TOEFL ITP đạt 400 điểm; miễn thi khi có bằng tốt nghiệp ĐH chính qui ngành tiếng Anh; TOEFL 400 hoặc IELTS 4.5 trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng Anh, Nga, Pháp và Trung từ trình độ B quốc gia trở lên trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp đến ngày kết thúc nhận hồ sơ thi tuyển. (Thí sinh chưa có chứng chỉ nêu trên, trường Đại học Nông Lâm sẽ tổ chức thi đầu vào.)

Nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/5/2011 tại Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận hoặc Phân hiệu Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận (Thị trấn Khánh Hải, tỉnh Ninh Thuận). Ngày thi tuyển dự kiến cuối tháng 6/2011 tại trường Đại học Nông Lâm  theo lịch của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Nguyễn Anh Minh