Phân hiệu Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận tuyển 300 chỉ tiêu

Phân hiệu tuyển sinh 300 chỉ tiêu gồm 6 ngành đào tạo đại học chính quy, mỗi ngành tuyển 50 chỉ tiêu: Nông học, Công nghệ Thông tin, Quản lý Đất đai, Kinh tế Tài nguyên Môi trường, Kinh tế Nông lâm, Quản lý Môi trường và Du lịch Sinh thái.

Theo tiến sĩ Phạm Văn Hiền, Phó phân hiệu trưởng Phân hiệu Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận cho biết trong kỳ thi tuyển sinh năm 2011, Phân hiệu tuyển sinh 300 chỉ tiêu gồm 6 ngành đào tạo đại học chính quy, mỗi ngành tuyển 50 chỉ tiêu: Nông học, Công nghệ Thông tin, Quản lý Đất đai, Kinh tế Tài nguyên Môi trường, Kinh tế Nông lâm, Quản lý Môi trường và Du lịch Sinh thái. Phạm vi tuyển sinh của Phân hiệu chỉ tuyển thí sinh thuộc các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi và Quảng Nam.

Nguyễn Anh Minh