Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại 13 điểm trên địa bàn tỉnh

Ngày 15-2, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2019-2022.

Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân, các tổ chức tham gia hoạt động phát triển du lịch cộng đồng tại 13 điểm trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ kinh phí hoạt động trong giai đoạn 2019-2022, gồm: Huyện Bái Ái (Làng du lịch sinh thái dân tộc thôn Bố Lang; Làng sinh thái dân tộc Raglai ở thôn Hành Rạc 1; Làng sinh thái dân tộc Raglai ở thôn Hành Rạc 2); Huyện Ninh Hải (Làng du lịch thôn Vĩnh Hy; Làng du lịch thôn Cầu Gãy; Làng Nho thôn Thái An, thuộc xã Vĩnh Hải); Huyện Ninh Phước (Hợp tác xã (HTX) làng nghề gốm Bàu Trúc; HTX làng nghề dệt Chung Mỹ; HTX làng nghề dệt Mỹ Nghiệp; Vùng rau an toàn, thôn Nam Cường, xã An Hải; Vùng Nho an toàn, thôn Thuận Lợi, xã Phước Thuận; Vùng Nho an toàn, thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận); Huyện Ninh Sơn (Vùng cây ăn trái xã Lâm Sơn).

Đông đảo du khách tham quan tại Vườn Nho Ba Mọi (xã Phước Thuận). Ảnh: Văn Nỷ

Các địa điểm trên sẽ được hỗ trợ đầu tư về hạ tầng giao thông nông thôn phục vụ du lịch cộng đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà sàn (20 triệu đồng/nhà sàn); xây dựng nhà vệ sinh (10 triệu đồng/nhà vệ sinh); cải tạo cảnh quan (5 triệu đồng/hộ); lắp đặt hệ thống thu gom rác thải, các biển báo chỉ dẫn (50 triệu đồng/thôn); công tác đào tạo, bồi dưỡng cộng đồng làm du lịch (50 triệu đồng/lớp đào tạo) và hỗ trợ công tác tuyên truyền, xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch (300 triệu đồng/năm).