Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Ra quân huấn luyện năm 2011

Lực lượng vũ trang tỉnh nêu cao quyết tâm bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập…không ngừng hoàn thiện và xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nhà “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sáng ngày 1-3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2011 và phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ với khẩu hiệu hành động: “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng”. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành các huyện, thành phố về tham dự.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ ra quân huấn luyện.
Ảnh: Văn Miên

Đây là lễ ra quân huấn luyện hằng năm theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Tư lệnh Quân khu V, nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với mục tiêu thi đua giành đỉnh cao “4 nhất”: Sẵn sàng chiến đấu cao nhất; Huấn luyện, học tập, công tác tốt nhất; Chấp hành kỷ luật nghiêm nhất; Đời sống vật chất, tinh thần, cảnh quan môi trường tốt nhất. Lực lượng vũ trang tỉnh tập trung nêu cao ý thức cảnh giác, nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, đấu tranh có hiệu quả trước những âm mưu của các thế lực thù địch; tập trung xây dựng chi bộ “4 tốt”, đảng viên “5 tốt”, tạo bầu không khí thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tích cực thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”; thi đua đảm bảo tốt hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, phát huy cao nội lực, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội. Lực lượng vũ trang tỉnh nêu cao quyết tâm bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập…không ngừng hoàn thiện và xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nhà “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lực lượng vũ trang tỉnh tại buổi ra quân huấn luyện. 

Các chiến sĩ trẻ diễu binh qua lễ đài. Ảnh: Văn Miên

Lực lượng dân quân tự vệ...

...và lực lượng  nữ dân quân tự vệ diễu binh tại lễ ra quân. Ảnh: Văn Miên

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những thành tích của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2010. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, năm 2011, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ cần quán triệt nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 5; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị huyện, thành phố phải nhận thức đúng về nhiệm vụ huấn luyện quân sự, xây dựng nề nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện; tiếp tục quán triệt quan điểm, nguyên tắc trong huấn luyện, phương pháp huấn luyện đối với từng đối tượng; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Tại buổi lễ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã ký kết giao ước thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua. Trong đó, lực lượng tập trung có 100% cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu; huấn luyện dân quân tư vệ đạt 100% đầu mối, quân số đạt 85%; lực lượng dự bị động viên huấn luyện, diễn tập đạt 100% chỉ tiêu theo quy định; huấn luyện chiến sỹ mới đạt 100%;