Lực lượng vũ trang tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng huấn luyện, SSCĐ năm 2011

Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) là “nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên của Quân đội trong thời bình”. Năm 2010 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ-Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tỉnh uỷ-UBND tỉnh, LLVT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện, SSCĐ tạo được sự chuyển biến toàn diện, vững chắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Công tác chỉ đạo, quản lý điều hành huấn luyện có bước chuyển biến tích cực. Các đơn vị trong LLVT tỉnh đã bám sát mệnh lệnh về công tác quân sự, quốc phòng năm 2010 của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, tổ chức huấn luyện theo quy trình thống nhất, đồng bộ cả chỉ huy, cơ quan và đơn vị; đồng thời đẩy mạnh phân cấp quản lý, điều hành huấn luyện. Trong huấn luyện chiến đấu, các đơn vị tiếp tục bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tích cực đổi mới cả nội dung, tổ chức và phương pháp, sát với yêu cầu, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động của đơn vị. Chất lượng huấn luyện được nâng lên, kết quả kiểm tra phân đội: 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75-80% khá, giỏi. Các cuộc diễn tập theo quy định được chỉ đạo sát sao, tổ chức chặt chẽ, kết quả đều đạt khá trở lên, góp phần nâng cao trình độ và khả năng chiến đấu của các đơn vị trong LLVT tỉnh. Các cuộc Hội thao, Hội thi được tổ chức tốt, đảm bảo nghiêm túc, thực chất và đạt hiệu quả thiết thực.

Năm 2011, công tác huấn luyện, SSCĐ của quân đội ta diễn ra trong điều kiện tình hình thế giới và khu vực (nhất là khu vực biển đảo) tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong cả nước và địa bàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại như :Bầu cử Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiều ngày lễ lớn, nhiều sự kiện chính trị quan trọng liên quan đến quốc phòng-an ninh. Trong khi đó các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình”, đồng thời sẵn sàng tiến công xâm lược bằng hành động vũ trang khi có điều kiện. Tình hình đó đòi hỏi LLVT phải thường xuyên cảnh giác, SSCĐ cao, chủ động và kiên quyết đấu tranh phòng chống “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, nhằm giữ vững ổn định chính trị-xã hội và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, không để bị động bất ngờ. Theo đó, LLVT tỉnh phải chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương kịp thời đề ra chủ trương, đối sách xử lý các tình huống xảy ra. Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống, kế hoạch tác chiến phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới; đồng thời thường xuyên duy trì nghiêm túc chế độ SSCĐ, gắn với tổ chức luyện tập các phương án, kế hoạch tác chiến.

Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Ảnh: Văn Hải

Để đáp ứng yêu cầu đó, trước hết, LLVT tỉnh cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng trong tình hình mới. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các đối tượng ở các cơ quan, đơn vị phải chú trọng nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ cách mạng, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chức trách của từng quân nhân. Tập trung xây dựng cho bộ đội có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng và có ý chí chiến đấu cao; đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cơ sở phải thường xuyên bám sát, nắm chắc tư tưởng của bộ đội; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong tư tưởng của từng cá nhân; góp phần ngăn chặn những hành động tự phát trong ứng xử, làm ảnh hưởng đến bản chất truyền thống của quân đội. Công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, SSCĐ cần tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng “Dân chủ, Đoàn kết, Trí tuệ, Quyết thắng”, động viên bộ đội phấn đấu giành kết quả cao trong huấn luyện, SSCĐ. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tập trung vào làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm thiết thực, sát với chức trách, chức năng, nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị, hướng vào hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu của công tác huấn luyện, SSCĐ năm 2011.

Căn cứ vào mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2011 của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh cần triển khai xây dựng kế hoạch huấn luyện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu, mức độ huấn luyện của đơn vị mình. Trước hết, tập trung thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đối với cán bộ cơ sở theo chế độ quy định. Trong tập huấn cần đi sâu vào nội dung, phương pháp mới. Phấn đấu 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 90% cán bộ tiểu đoàn và tương đương, 75% cán bộ đại đội, trung đội huấn luyện đạt mức khá, giỏi.

Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện điều lệnh với duy trì nề nếp, chế độ quy định và nâng cao hiệu quả công tác quản lý bộ đội, tạo chuyển biến cơ bản, vững chắc về lễ tiết, tác phong quân nhân. Chú trọng khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông. Năm 2011 LLVT tỉnh phấn đấu chấp hành nghiêm kỷ luật, tỷ lệ vi phạm kỷ luật dưới 0,2%, không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, bảo đảm an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông trong huấn luyện, diễn tập, lao động và các hoạt động khác.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, cơ quan tham mưu các cấp phải chủ động tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy đơn vị vận dụng nhiều biện pháp đồng bộ, thiết thực, trong đó chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của đơn vị, vai trò các tổ chức, nhất là của tổ chức đảng, đoàn thanh niên. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, SSCĐ với xây dựng nền nếp, chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện tốt công tác kiểm tra, hội thao, hội thi, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng huấn luyện, SSCĐ năm 2011, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng chiến đấu của LLVT tỉnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.