Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm:

Năm 2011, phấn đấu 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh

Ngày 1-3, Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2010; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng năm 2011.

Năm 2010, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN đạt được nhiều kết quả quan trọng; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X; đội ngũ cán bộ được tăng cường về số lượng và chất lượng, phần đông cán bộ đề bạt, bổ nhiệm đều phát huy được vai trò trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên có nhiều chuyển biết tích cực. Qua đánh giá, phân loại năm 2010, có 45/60 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, kết nạp 103 đảng viên mới, đạt 84,42% chỉ tiêu, nâng tổng số toàn Đảng bộ là 2.751 đảng viên, có 19,49% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;.

Năm 2011, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng năm 2011: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng nâng cao năng lực lãnh đạo, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, bằng các kế hoạch, chương trình hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Chuẩn bị tốt nhân sự đại biểu HĐND thành phố và phường, xã nhiệm kỳ 2011-2016. Phấn đấu 80% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 25% trở lên đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp 130 đảng viên mới…