Ủy ban nhân dân tỉnh: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018

(NTO) Ngày 18-1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự (QP-QS) địa phương năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo; đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, trực tiếp là Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các cấp, ngành, địa phương và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ QP-QS địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy kinh tế - xã hội (KT-XH) địa phương phát triển. UBND tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác QP-QS; xây dựng LLVT vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, từng bước nâng cao, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên, LLVT và quần chúng nhân dân trước âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 đạt 100% chỉ tiêu giao, đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn; kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương thành tích đạt được của LLVT tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII); Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Kết luận số 32-KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình an ninh trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; Chương trình hành động của Tỉnh ủy về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng về mọi mặt hệ thống chính trị các cấp và LLVT tỉnh. Tập tung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, luôn tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác QP-QS địa phương năm 2018. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, LLVT các cấp tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng. Tiếp tục xây dựng LLVT địa phương ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện tốt Quy chế phối hợp theo Nghị định số 77 và 133 của Chính phủ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các sở, ngành và các địa phương quản lý chặt chẽ nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự sẵn sàng huy động tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam khi có lệnh…

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho 6 tập thể
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ QP-QS địa phương năm 2018.

Tại hội nghị, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ QP-QS địa phương năm 2018. Đồng chí Lưu Xuân Phương, Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh trao Cờ Thi đua Quyết thắng của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho Ban Chỉ huy Quân sự Tp. Phan Rang-Tháp Chàm; trao danh hiệu Quyết thắng cho 4 tập thể: Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh; Trung đoàn Bộ binh 896; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ninh Phước và Thuận Bắc.